Platforma Podpora pečujících vrací pečujícím tvář

Platforma Podpora pečujících vrací pečujícím tvář

Platforma Podpora pečujících podporuje pečující a snaží se o legislativní změny, které podpoří jejich práci a navrátí neformálně pečujícím osobám důstojnost. Neviditelné práci pečujících se v ČR věnuje více než 1,3 milionu lidí, a to bez nároku na finanční odměnu, ocenění okolí, osobní život nebo volný víkend či dovolenou. Často i při regulérním zaměstnání. S podporou Nadačního fondu Avast nyní platforma pod vedením organizace Alfa Human Service vrací pečujícím tvář.

Kdo jsou pečující?

Téměř 20 % Čechů pomáhá svým rodinným příslušníkům a blízkým osobám, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nejsou samostatní a soběstační. Nejčastěji se pečující starají o své nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují i děti a dospělí, kteří jsou chronicky nebo vážně nemocní. Péči potřebují také hendikepovaní či blízcí se závažnějšími zdravotními nebo psychickými problémy. Pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků svou práci dělají v domácím prostředí bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Pečující přitom pokrývají až 90 % veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče.1 

Kampaň na podporu pečujících Jeden den nestačí

Alfa Human Service spolu s partnerskými organizacemi platformy Podpora pečujících – Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Klára pomáhá, Unií pečujících a Onko Unií spustily kampaň, která přibližuje problematiku pečujících odborné i široké veřejnosti. Kampaň představuje pečující jako nepostradatelnou součást zdravotní i sociální péče v ČR, která je dlouhodobě přehlížena. Ve spolupráci s Českou poštou obdržely tisíce domácností dopis pečujícího. V něm je představeno, s čím vším se potýká ten, kdo se rozhodne pro péči o své blízké mimo zavedené instituce, jako jsou domovy pro seniory nebo různé ústavy.

Součástí kampaně jsou také náborové inzeráty na pracovních portálech, které odhalují, jak náročná a zároveň nedoceněná je práce pečujícího. Cílem kampaně je mimo iniciování legislativních změn posun v celospolečenském vnímání, který uznává důležitost pečujících. Prostřednictvím platformy www.pecujicim.cz a www.jedendennestaci.cz se může veřejnost přidat k výzvě na podporu pečujících, sdílet své zkušenosti a příběhy a poděkovat tak pečujícím za jejich důležitou a obětavou práci.

Realita všedního dne pečujícího

„Pečující se musejí vypořádat s dlouhodobým psychickým i fyzickým přetížením, mnohdy vyčleněním z ‚normálního‘ života a společenským stigmatem. Přestože se tyto nesnáze týkají každého pátého z nás, práce pečujících je brána jako samozřejmá, a tím pádem i neviditelná,“ říká k realitě pečujících Petra Adámková z organizace Alfa Human Service. Prvním krokem k legislativním změnám, které platforma považuje za důležité, je především ukotvení pečujících a neformální péče v českém zákonodárství. Toto například umožní pečujícím čerpat příspěvky na péči přímo, nejen zprostředkovaně přes osobu, o kterou pečují. Tyto změny jsou klíčové i z důvodu stárnoucí populace, což bude počet pečujících nadále zvyšovat.

O platformě Podpora pečujících

Platforma Podpora pečujících složená ze čtyř organizací, které pomáhají dlouhodobě pečujícím, byla založena v roce 2018. Alfa Human Service usiluje spolu s organizacemi Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Onko Unie, Klára pomáhá a Unie pečujících o legislativní změny, které podpoří jejich práci a navrátí neformálně pečujícím osobám důstojnost. Zároveň se ale snaží nacházet cesty, jak pečujícím pomoci tady a teď, tedy za současných podmínek.


Vedle Nadačního fondu Avast projekt podpořila i Česká pošta.

O autorovi