Práce, která má smysl, nebo dobrovolné vykořisťování?

Práce, která má smysl, nebo dobrovolné vykořisťování?

Po ruce 24 hodin 7 dní v týdnu 12 měsíců v roce, bez jakékoliv podpory, vytržen z dosavadního života, společensky odepsaný. I taková je mnohdy realita každého pátého člověka, který se rozhodl či byl okolnostmi donucen stát se pečujícím, tedy starat se o blízkou osobu v domácím prostředí. Této neviditelné práci se v ČR věnuje více než 1,3 milionu osob. Bez nároku na finanční odměnu, ocenění okolí, osobní život nebo volný víkend. Často i při regulérním zaměstnání. Pečující přitom pokrývají až 90 % veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče.

Téměř 20 % Čechů pomáhá v domácím prostředí svým rodinným příslušníkům a blízkým osobám, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nejsou samostatní a soběstační. Pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků svou práci dělají bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Nejčastěji se pečující starají o své nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují i děti a dospělí, kteří jsou chronicky nebo vážně nemocní. Péči potřebují také lidé s postižením či blízcí se závažnějšími zdravotními nebo psychickými problémy.

Kromě psychicky i fyzicky náročné a vyčerpávající péče o blízkého se musí pečující potýkat s řadou situací, které jako nepečující nemuseli nikdy řešit. Tíživé jsou především nedostatečné a těžko dostupné odlehčovací služby, které by pečujícímu alespoň částečně ulevily. Nepomáhá ani dlouhý proces přidělování příspěvků na péči, nepochopení ze strany lékařů i úředníků a v neposlední řadě také nedostatek relevantních informací a podpory státu i institucí. „Pečující se musejí vypořádat s dlouhodobým psychickým i fyzickým přetížením, radikální změnou životního stylu, která je mnohdy vyčlení z ‚normálního‘ života, a společenskou stigmatizací. Přestože se tyto nesnáze týkají každého pátého z nás, práce pečujících je brána jako samozřejmá, a je tím pádem i neviditelná,“ říká k realitě pečujících Petra Adámková, ředitelka organizace Alfa Human Service. Ta již osmnáct let podporuje pečující a snaží se o legislativní změny, které jim pomohou a podpoří jejich důstojnost. Tyto změny budou potřeba například kvůli stárnutí populace, které bude počet pečujících dále zvyšovat. Globálním trendem je domácí péče, která je zpravidla levnější než státní zařízení.

Pomozte spolu s námi pečujícím vrátit tvář. Každý z nás se může dostat do role pečujícího nebo toho, o něhož je pečováno. Na www.pecujicim.cz najdete o pečujících více informací. Můžete také poděkovat pečujícím za to, co dělají. Pokud znáte pečujícího ve svém okolí, můžete mu například pomoci s jeho každodenními povinnostmi.

O autorovi