O pečujících

Pro některé celý svět. Pro ostatní neviditelní.

Téměř 20 % Čechů pomáhá v domácím prostředí svým rodinným příslušníkům a blízkým osobám, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nejsou samostatní a soběstační. Nejčastěji se pečující starají o své nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují i děti a dospělí, kteří jsou chronicky nebo vážně nemocní. Péči potřebují také lidé s postižením či blízcí se závažnějšími zdravotními nebo psychickými problémy. Pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků svou práci dělají bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí.

 

Kromě psychicky i fyzicky náročné a vyčerpávající péče o blízkého se musí pečující potýkat s řadou situací, které jako nepečující nemuseli nikdy řešit. Tíživé jsou především nedostatečné a těžko dostupné odlehčovací služby, které by pečujícímu alespoň částečně ulevily. Nepomáhá ani dlouhý proces přidělování příspěvků na péči, nepochopení ze strany lékařů i úředníků a v neposlední řadě také nedostatek relevantních informací a podpory státu i institucí.

 

Alfa Human Service spolu s partnerskými organizacemi platformy Podpora pečujících: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Klára pomáhá, Unie pečujících a Onko Unie spustily kampaň, která vrací pečujícím tvář. Cílem této aktivity je představit pečující jako nepostradatelnou součást zdravotní i sociální péče v ČR, která je dlouhodobě přetížena. Pomocí legislativních změn chceme podpořit důstojnost pečujících a pomoci jim v jejich práci.

 

Pomozte spolu s námi pečujícím vrátit tvář. Každý z nás se může dostat do role pečujícího nebo toho, o něhož je pečováno.

asistent-s-ditetem

Kdo jsou pečující? 

Osoby blízké, které v domácím prostředí pečují o „klienta“ mimo standardy a pravidla poskytování sociálních služeb. Umožňují osobě se specifickými potřebami co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Neformální pečující může být „laik“, nevykonává tuto činnost jako svoji primární profesi. Dělá ji zdarma a ve svém volném čase. 

 

Kdo jsou klienti?

Děti a dospělí se zdravotním postižením od narození či po úrazu, dlouhodobě (chronicky) nemocní rodinní příslušníci, senioři

 

Co pečující potřebují?

–       Srozumitelné a ověřené informace 

–       Operativní zaučování, jak se nejlépe věnovat péči

–       Potřebné pomůcky umožňující pečovat doma 

–       Terénní a ambulantní služby  

–       Finanční zabezpečení 

–       Podporu a pomoc  

–       Společenské uznání statusu pečujícího

–       Pečující nejsou cílovou skupinou žádné existující služby a tudíž pro ně nejsou žádné finance na platbu potřebných podpůrných služeb  

–       Pečujícím se vždy mění celý rodinný systém a situace dopadá na všechny členy rodiny

–       Pečující jsou často vystaveni náročnému propojení péče a výkonu své profese

–       Je třeba myslet i na posílení psychické stability pečujícího – jsou to lidé z masa a kostí – potřebují naší podporu a pomoc

Jsme v tom s nimi

logo-1

Podpořili nás